Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CAHİT SITKI TARANCI’xxNIN ESERLERİNDE DİYARBAKIR’xxIN İZLERİNİ SÜRMEK

The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS), cilt.3, ss.53-69, 2018 Creative Commons License

DÖRT SEYAHATNAMEDE ROMANYA’xxYA DAİR BİLGİLER

International Journal of Language Academy, cilt.6, ss.647-657, 2018

An Investigation on Female Characters in Literary Works Inspired by Psychiatric Cases

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.687-725, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan" Eserindeki Bilim İnsanının Özellikleri

ULUSLARARASI MARMARA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.48

Münevver Ayaşlı’nın Romanlarında Sosyal, Siyasi ve Kültürel Değişim

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.42

YEDİ İKLİM TÜRKÇE VE İSTANBUL KİTAPLARINDA YER ALANSOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLARINDEĞERLENDİRİLMESİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMUII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OFEDUCATIONAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES, 2 - 04 November 2018

PSİKİYATR KLİNİĞİNDEN EDEBİYATA KADIN

2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlndirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek2 nd WOMEN’S CONGRESS, Gaining Power and Advancement Rather Than Empowerment, 4 - 05 October 2018

“Sevgili Arsız Ölüm” Romanında Kadın veSonsuz Döngü: Anne- Kız İlişkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 November 2018

DÖRT SEYAHATNAMEDE ROMANYA’YA DAİR BİLGİLER

INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES IV INCSOS, 26 - 28 Ekim 2018