General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası Ilişkiler
Research Areas: International Relations, Security Sciences

Metrics

Publication

30

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals