General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Yönetim Ve Çalışma Sosyolojisi
Research Areas: Management and Industrial Sociology, Social Politics and Social Security

Metrics

Publication

18
UN Sustainable Development Goals