Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2002 Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1995 - 1998 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1990 - 1994 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Eczacılık Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Tıpta Uzmanlık

  Farelerde selektif PDE-2 inhibitörü BAY60-7550, PDE-5 inhibitörü Sildenafil ve PDE-9 inhibitörü PF-04447943'ün kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2015 Yüksek Lisans

  Kronik ve akut olarak sigara dumanına maruz bırakılan farelerde lokomotor aktivite ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

 • 2012 Doktora

  Deneysel olarak diabet oluşturulmuş sıçanlarda özofagus düz kası ve alt özofagus sfinkteri preparatlarında çeşitli agonistlerin etkilerinin araştırılması

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 1998 Yüksek Lisans

  Anksiyete ve Depresyonda Nitrik Oksid'in Rolü

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce