Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF EFFECT OF CONTEXT AND PROBLEM-BASED LEARNING MODEL ON EDUCATION OF NURSING PROCESS

2nd INTERNATIONAL NURSING CARE AND RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 17 November 2022

Nursing Care Satisfaction of Patients Infected with Covid-19: A Turkish Perspective.

COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi, Turkey, 15 January 2021

Hemşirelik Öğrencilerinin Jigsaw Tekniğine Yönelik Görüşleri

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, Turkey, 26 - 28 October 2019

Mesleki Beceri Eğitiminde İyi Bir Uygulama Örneği: Video Kütüphanesi.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi, Turkey, 17 - 19 October 2019

Bir Üniversite Hastanesinde Kemoterapi Alan Hastaların Hemşirelik Bakımı Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

I. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma (INCARE) Kongresi, Turkey, 1 - 03 November 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Mahremiyet Kavramına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018

Spiritüel Bakımın Hemşirelik Sürecine Yansıması

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 November 2018

Hemşirelerin hasta mahremiyetini gözetme durumlarının incelenmesi

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 November 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerleri

1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 November 2018

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Algısı

International Conference on Quality in Higher Education(ICQH), 7 - 08 December 2017

Critical Thinking Levels of First and Last Grade Nursing Students in Turkey

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.42

Bayan Üniversite Öğrencilerinde Liderlik Yönelimlerinin Incelenmesi

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), 24 - 25 November 2016

Books & Book Chapters

Onkolojide Palyatif Bakımın Erken Entegrasyonunun Önündeki Engellerden Biri: Stigma

in: Sağlık & Bilim 2023 Hemşirelik-III, Hale UYAR HAZAR, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.105-115, 2023

Klinik Simülasyonun Lisans Eğitimine Entegrasyonu

in: Sağlık Profesyonelleri İçin Klinik Simülasyon, Dr. Öğr. Üyesi Pınar DOĞAN , Prof. Dr. Merdiye Şendir , Prof. Dr. Tülay Başak, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.38-52, 2023

An Innovative Approach in Nursing Education: Context- and Problem-Based Learning

in: CURRENT APPROACHES IN HEALTH SCIENCES-II, YURDANUR DİKMEN, DİLEK YILMAZ, Editor, BERİKAN ELEKTRONİK BASIM YAYIM, Ankara, pp.199-208, 2022

VÜCUT MEKANİĞİ VE HASTANIN HAREKET ETTİRİLMESİ

in: HEMŞİRELİK TEMEL BECERİLERİNDE KLİNİK NOTLAR, YURDANUR DİKMEN, DİLEK YILMAZ, Editor, VİZE YAYINCILIK, pp.11-17, 2021

SİNDİRİM SİSTEMİ UYGULAMALARI

in: HEMŞİRELİK TEMEL BECERİLERİNDE KLİNİK NOTLAR, YURDANUR DİKMEN, DİLEK YILMAZ, Editor, VİZE YAYINCILIK, pp.101-108, 2021

Hemşirelik Esasları, Bozulmuş Oral Mukoz Membran

in: Hemşirelik Tanıları El Kitabı Bakım Planlamasında Kanıta Dayalı Rehber, Nermin Gürhan, Ülkü Görgülü Polat, Berna Eren Fidancı, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.625-630, 2019

Empowerment Concept In Nursıng

in: Researches on Scıence And Art in 21 St Century Turkey, HASAN ARAPGIRLIOĞLU, ATİLLA ATIK, ROBERT L. ELLİOTT, EDWARD TURGEON, Editor, GECE PUBLISHING, Ankara, pp.935-940, 2017

Boşaltım Sistemi Uygulamaları

in: Hemşirelik Esasaları Klinik Uygulama Rehberi Video Sunumu Destekli, Yurdanur Dikmen, Esra Korhan, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.189-192, 2016

The Use of Simulation in the Improvement of the Clinical Skill and Competency of the Nursing Students

in: Recent Advances in Health Sciences, A. Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Editor, St. Kliment Ohrıdskı University Press Sofia, Sofija, pp.217-236, 2016

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Project

6