Yoğun Bakım Biriminde Tedavi Alan COVID-19 Hastasının Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu


TANRIKULU F., EROL F., GÜNDOĞDU H., Koç F., DİKMEN Y.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)