Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of flavonoid rich fruits on hypertension in adults: A systematic review

JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Effectiveness of flavonoid rich fruits for hypertension in adults: A systematic review protocol

JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, cilt.16, ss.2103-2108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Palyatif Bakımda İnterdisipliner Yaklaşım

Onkoloji Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve Evde Bakım, 3. İstanbul Evde Sağlık ve Bakım Etkinlikleri, Türkiye, 10 Nisan 2018

El Hijyeni Uyumunun Artırılması

19. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018

Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP) Hızının Azaltılması

19. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018

İzolasyon Kurallarına Uyumunun Değerlendirilmesi” 2018 19. Klimik Kongresi

19. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018

El Hijyeni Uyumunun Arttırılması

18. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 28 Mart 2017

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliğinin Geleceği

V. Ulusal Sağlık Bakım İlişkili İnfeksiyonlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017

Cerrahi Profilaksi Rehberine Uyumun Değerlendirilmesi

18. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

Multiple Skleroz’lu Hastalarda Bakım Veren Yükü ve Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2015