Education Information

Dissertations

  • 2013 Doctorate

    Türkiye’xxde kamu sektöründe öğretmenlerin örgütlenmesi: Öğretmenlerin sendikalaşma ve sendikal gelecek algılarına yönelik bir alan araştırması (Kocaeli ili örneği)

    Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English