Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2018 - 2021 Associate Professor

  Firat University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

 • 2016 - 2018 Assistant Professor

  Firat University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi

  Kocaeli University, Adalet Meslek Yüksekokulu

 • 2017 - 2021 Deputy Head of Department

  Firat University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

 • 2016 - 2021 Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Firat University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

 • 2016 - 2021 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Firat University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

 • 2016 - 2021 Head of Department

  Firat University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

 • 2017 - 2018 Head of Department

  Firat University

Courses

 • Undergraduate ÇALIŞMA İKTİSADI

 • Associate Degree İŞLETME VE YÖNETİM BİLGİSİ