Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Kocaeli University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Kocaeli University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2012 - 2014 Assistant Professor

  Kastamonu University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Journalısm

 • 2001 - 2012 Instructor

  Galatasaray University, Stratejik Araştırmalar Merkezi

Managerial Experience

 • 2013 - 2013 Vice Dean

  Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Non Academic Experience

 • 1996 - 1996 Yapımcı

  Radyo Globe

 • 1995 - 1995 Muhabir

  Yeni Günaydın Gazetesi

Courses

 • Undergraduate Bitirme Projesi

 • Undergraduate Bitirme Projesi II

 • Doctorate Seminer I

 • Undergraduate Kültürlerarası Karşılaşma ve Medya

 • Postgraduate Seminer II

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Gazetecilik ve Edebiyat

 • Undergraduate AB ve Türkiye’de Medya Politikaları Ayrıntılar

 • Postgraduate Medya ve Zamanın Sosyal Tasarımı

 • Postgraduate Göstergebilim

 • Undergraduate Kültürlerarası İletişim

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler ve Medya

 • Undergraduate Redaksiyon

 • Doctorate Toplumsal Bellek ve Medya

 • Undergraduate AB'de ve Türkiye'de Medya Politikaları

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tez

 • Undergraduate Avrupa Kültürü ve Tarihi

 • Postgraduate Seminer I

 • Undergraduate Toplumsal Sorumluluk Projesi (ÜSD)

 • Undergraduate Yazılı ve Görsel Kültür

 • Undergraduate Çatışmaların Çözümünde Gazetecilik Yaklaşımları (ÜSD)

 • Undergraduate Bitirme Projesi I