Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Representation of Family and Family Relations in Newspaper Articles Gazete Haberlerinde Aile ve Aile İlişkilerinin Temsili

2. International Symposium of Language and Communication: Exploring Novelties, 2. Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu: Yenilikleri Keşif, ISLC 2013, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

MEDYA SİYASET İLİŞKİSİNDE BAĞIMSIZ BİR GAZETE ÖRNEĞİ OLARAK LE CANARD ENCHAİNE GAZETESİ ÖRNEĞİ

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE MEDYA ANALİZLERİ, SELMA KOÇ AKGÜL, BETÜL PAZARBAŞI, Editör, HİPER YAYIN, İstanbul, ss.286-298, 2019