Dünyaca Ünlü Marka ve Şirketlerin Gazetecilik Faaliyetleri Yoluyla Kendi Medya İçeriklerini Oluşturması Deneyimi: Marka Gazeteciliği Örneği Üzerine Bir İnceleme - The Experience of Creating Own Media Content of The World-Famous Brands and Companies Through Journalism Activities: A study on Brand Journalism Example


YILDIZ G. , ÖNGÖREN H.

1.Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey