Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocuklarda Mandibula Simfiz Kırığı Tedavisinde Non-İnvaziv Bir Yöntem

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of root canal treatment success in children

25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018

.Assessment of the incidence of periapical lesions associated with primary teeth caries

International Assocİatİon of Paedİatrİc Dentİstry Regİonal Meetİng 25th Congress of Turkİsh Socİety of Paedİtrİc Dentİstry, 12 - 14 Ekim 2018