Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LASER SINIFI YELKEN SPORCULARINDA DİKKAT KONTROLDÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

16. Spor Bilimleri Kongresi, Lara/İSTANBUL, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1041-1046

School of physical education and sport specific skills to take the social economic profiles o f the students prepared

9th Annual International Conference:PHYSICAL EDUCATION SPORT HEALTH, (PESH) Pitesti / ROMANIA, 17 - 18 Kasım 2016