Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Ecological Problems of Turkey and Peace”

25th IPRA Genel Conference Istanbul Turkey, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Ağustos 2014

”Fe(II)’xxnin Oksidasyonuna Fe(III)’xxün Katalitik Etkisi”

Türkiye’xxdeÇevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, Kocaeli, Türkiye, 02 Eylül 1997, cilt.1, ss.299