Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Salman Akhtar (2018). Göç ve Kimlik, Kargaşa, Sağaltım ve Dönüşüm

GÖÇ DERGİSİ, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orhan Kemal’xxin Hanımın Çiftliği Romanlarında Demokrat Parti

uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana da Demokrat Parti Döneminde Gündelik Hayatın Yerel Basına Yansımaları

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.84-96, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana’xxda Demokrat Parti Döneminde Gündelik Hayatın Yerel Basına Yansımaları

BALKAN VE YAKIN DOĞU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Basının’xxda İstanbul: Savaş Günlerinde Sosyo-Kültürel HAYAT (1917-1918)

ORTADOĞU MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, BEYRUT, Lübnan, 9 - 12 Mayıs 2019

1950’xxli Yıllarda Adana’xxda Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları: Barlar, Sinemalar ve Kahvehaneler

9. Uluslararası Balkan ve Yakındoğu Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2018

Demokrat Parti Ekonomi Politikalarının Adana’xxya Etkileri

ECONWORLD2018 THE SEVENTH İNTERNETİONAL CONFERENCE İN ECONOMİCS, LİZBON, Portekiz, 23 - 25 Ocak 2018

Adana da Demokratik Parti Döneminde Gündelik Hayatın Yerel Basına Yansımaları

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference, Plovdiv, Bulgaristan, 12 - 13 Mart 2016, ss.305-317