Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Used Methods for Determine Hydrodynamic Parameters in Unmanned Underwater Vehicles (UUV).

3 rd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, Tokyo, Japonya, 19 Şubat 2021, ss.696-705

MATLAB/SİMULİNK İLE FİZİKSEL SİSTEMLERİN BENZETİMMODELLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ANALİZİ

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH – III, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2020, ss.210-223

Teknik Eğitimde Kolb Öğrenme Döngüsünün Kullanılması

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015

TÜRKİYE DE İŞLETMELERİN İNOVASYON YAPABİLİRLİĞİ VE ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİNE BAKIŞI ALAN ARAŞTIRMASI

2.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 30 Mayıs - 06 Haziran 2010, ss.1215-1230

Ölü-zaman Gecikmeli Sistemlerin Kontrolü için Yeni Bir YUöntem

TOK-2002 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı _ODTÜ, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2002