General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme Ve Çevre Sorunları

Metrics

Publication

30

Citiation (TrDizin)

2

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals