Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Limited Şirket Genel Kurulunun Toplanması ve Karar Alması

Mali Hukuk Dergisi , vol.16, no.192, pp.3407-3441, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Limited Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Mali Hukuk Dergisi , vol.16, no.192, pp.3369-3407, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Anonim Ortaklıklarda Kuruluş Sakatlıkları

Kocaeli Barosu Dergisi, , vol.3, no.3, pp.49-61, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

md. 593-615

in: Şirketler Hukuku Şerhi, Prof.Dr. Kemal ŞENOCAK, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.4270-4396, 2023

Şirketler Hukuku

Seçkin, Ankara, 2020

Limited Şirketler Hukuku

Adalet Yayınevi, Ankara, 2019

İşletme Sözleşmeleri

Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

Anonim Ortaklıkların Bölünmesi

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010

Metrics

Publication

15

Thesis Advisory

11
UN Sustainable Development Goals