Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Limited Şirket Genel Kurulunun Toplanması ve Karar Alması

Mali Hukuk Dergisi, cilt.16, sa.192, ss.3407-3441, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Limited Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Mali Hukuk Dergisi, cilt.16, sa.192, ss.3369-3407, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şirketler Hukukunda Karın Devri, Kar Ortaklığı ve Karın Kısmen Devri Sözleşmeleri

Banka ve Finans Hukuku Dergisi, cilt.9, sa.33, ss.171-190, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şirketler Topluluğunda İşletme Hasılat Kirası ve İşletmenin Geçici Devri Sözleşmeleri

Banka ve Finans Hukuku Dergisi, cilt.9, sa.33, ss.153-171, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yavru Şirketin Borçlarından Dolayı Ana Şirketin Sorumluluğu

Legal Hukuk Dergisi, cilt.12, ss.23-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alman ve İsviçre Hukukunda Şirketler Topluluğunda Tek Elden Yönetim Kavramı

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.235-253, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Limited Şirket ve Ortağı Komandit Şirket GmbH Co KG

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.255-267, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anonim Ortaklıklarda Kuruluş Sakatlıkları

Kocaeli Barosu Dergisi,, cilt.3, sa.3, ss.49-61, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt"

Prof. Dr. Tahir Çağa'nın Anısına Armağan, sa.1, ss.111-138, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Sözleşmeli Personelin Hukuki Statüsü ve KİT'lerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personele Ödenen Ücret

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.111-129, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Şirketler Hukuku

Seçkin, Ankara, 2020

Limited Şirketler Hukuku

Adalet Yayınevi, Ankara, 2019

İşletme Sözleşmeleri

Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

Anonim Ortaklıkların Bölünmesi

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010