Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tutunamayanlar’ın Öteki’leri

KİTAP-LIK, cilt.1, ss.129-138, 2019 (Hakemsiz Dergi)

”Sabahattin Ali’nin Poetikası Üzerine”

HECE, cilt.35, ss.101-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Yeni Lisan Hareketinin "Meşhur" Anketi ve Onun "Meçhul" Kitapçığı Üzerine"

Turkish Studies, cilt.8, no.13, ss.365-383, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

"Edebiyat Niçin İnsansız Olamaz?"

Turkish Studies, cilt.8, ss.1127-1139, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

"Grotesk-Yabancılaşma İlişkisi Bağlamında Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü"

Turkish Studies, cilt.8, ss.1243-1267, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

"Talim-i Edebiyat'ın "Hatime"si Üzerine

Turkish Studies, cilt.8, ss.2227-2339, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler

HECE DERGİSİ, ss.493-509, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Türk Edebiyatında Önsözler

Akçağ Yayınları, Ankara, 2019

Türk Edebiyatı Tarihi

"Cumhuriyet Dönemi :Şiir (1920-1950)", Talat Sait Halman,Mustafa İsen,Osman horata,Yakup Çelik,Nurettin Demir,Mehmet Kalpaklı,Ramazan Korkmaz,M.Öcal Oğuz, Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İzmir, ss.82-109, 2019

Asaf Halet Çelebi Bütün Yazıları

Everest Yayınları, İstanbul, 2018

Roman Terimleri Sözlüğü

Hece Yayınları, Ankara, 2015

Roman Terimleri Sözlüğü

Hece Yayınları, Ankara, 2013

Yeni Türk Edebiyatında Önsözler

Akçağ Yayınları, Ankara, 2008

Asaf Halet Çelebi Bütün Yazıları

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004

Şiir Üzerine Şiirler

YediGece Yayınları, İstanbul, 2001

Asaf Halet Çelebi bütün Yazıları

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998

Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri I

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1997

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1996

Cahit Sıtkı Tarancı Yazılar

Can Yayınları, İstanbul, 1995