Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin Eğitim Aldıkları Sektörün Çalışma Kosulları Algısı Ve Kariyer Beklentisi

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS), Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.216-224

BİREYLERİN MODA ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMATERCİHLERİNE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

II.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARIKONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 April 2018, vol.3, pp.242-250

SOSYAL MEDYANIN BİLGİ TOPLAMA AMAÇLI KULLANIMIN DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

II.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALARIKONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 April 2018, vol.3, pp.235-241

Sürdürülebilir Bir Gelecek ve İnsan Etkisi

International Congress of Energy Economy and Security, 21 - 22 April 2018

Örgütlerin Yeni Sayısal Varlıkları: Emniyet ve Güvenlik

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, 28 - 29 April 2018

Bilgi Toplumu Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma : Türkiye Örneği

1st International Congress on Tourism, Economics and Business Sciences, 1 - 03 November 2017, vol.51

Metrics

Publication

20