Bilgi Toplumu Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma : Türkiye Örneği


BÜTÜN BAYRAM H. , BAYRAKTAR S.

1st International Congress on Tourism, Economics and Business Sciences, 1 - 03 November 2017, vol.51

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 51