Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hardal Yağından Biyodizel Üretiminin Optimizasyonu ve Motor Performans Testleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.14, no.5901, ss.1-9, 2014

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Vibraton and Noise Characteristics of Diesel Engine Used an Heavy Duty Machines

4th Internatıonal Congress on Mathematıcs, Engıneerıng, Natural and Health Scıences, Kiev, Ukrayna, 11 August 2018, ss.1-6

Vibration and Noise Depending upon Engine Speed in a Diesel Engine Fueled with Biodiesel

The 6th European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, Türkiye, 25 June 2018, cilt.6, ss.1

Atık Kızartma Yağı Kökenli Biyodizel Kullanılan Bir Dizel Motorda Titreşim ve Akustik Analizi

9th International Automotive Technologies Congress, Bursa, Türkiye, 07 May 2018, cilt.9, ss.1434-1441

Effect on Vibration of Biodiesel Fuel in Internal-Combustion Engine

1. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 03 November 2016, ss.509

Noise Source Identification of a Diesel Engine Using Sound Intensity Method

International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 13 May 2015, ss.1

Vibration and Noise Analysis of an Engine Fuelled with Diesel and Biodiesel Blends

International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 13 May 2015, ss.1

Analysis Of The Kinematic Viscosities Of The Methyl Esters Produced From Different Vegetable Oils

7th International Advanced Technologies Symposium, İstanbul, Türkiye, 30 October 2013, ss.191-200