Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MESNEVİ LER ve BEZEME ÖZELLİKLERİ ORNAMENTATİON CHARACTERİSTİCS OF THE MESNEVİES

X. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKIİNLİKLERİ 21-27 EYLÜL 2016 MOĞOLİSTAN, Ulanbatoor, MOĞOLİSTAN, 21 - 27 Eylül 2016

Türk Süsleme Sanatları ve Nakkaşhâne Geleneği

Uşak Halısı-Halımız ve Hâlimiz” Sergi ve Paneli, Uşak, Türkiye, 04 Nisan 2012

Avrupalı RessamlarınTablolarında Resmedilen Türk Halıları

Dünya Sanatında Türk Markası Uşak Halısı” Sergi ve Paneli, Uşak, Türkiye, 12 Nisan 2011

Kuşlu Uşak Halılarının Desen ve Tasarım Özellikleri

Uşak Üniversitesi Halı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen OSMANLI'DAN AVRUPA'YA AÇILAN SANAT PENCERESİ; UŞAK HALILARI, Türkiye, 21 Aralık 2009