Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2016 - 2018 Assistant Professor

  Kocaeli University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2016 - Continues Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Courses

 • Undergraduate Siyasal Hitabet

 • Undergraduate Sosyoloji

 • Postgraduate Bilim Teknoloji ve Toplum

 • Postgraduate İlişkisel Sosyoloji ve İletişim Örüntüleri

 • Doctorate Devlet Sosyolojisi

 • Doctorate Yönetim Alanında Seçilmiş Konular,

 • Postgraduate Kurumlar ve Organizasyon Sosyolojisi

 • Undergraduate İnsanlık Tarihi

 • Undergraduate Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

 • Postgraduate Güncel Siyaset Sosyolojisi Araştırmaları

 • Doctorate Yönetim Düşüncesi ve Kurumlarının Gelişimi

 • Undergraduate Hitabet

 • Postgraduate Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Undergraduate Comtemporary Political Theory

 • Postgraduate Demokrasiye Geçiş

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Siyaset

 • Undergraduate Political Psychology

 • Undergraduate Siyasal Toplumsal Değişim Kuramları

 • Undergraduate Siyaset ve Edebiyat