Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Kocaeli University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültesi

 • 2008 - 2018 Associate Professor

  Kocaeli University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2002 - 2008 Assistant Professor

  Kocaeli University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2001 - 2002 Research Assistant PhD

  Kocaeli University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 1996 - 2001 Research Assistant

  Kocaeli University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Managerial Experience

 • 2013 - Continues Head of Department

  Kocaeli University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2006 - 2012 Head of Department

  Kocaeli University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Courses

 • Postgraduate Mülkiyet Türleri ve Güncel Bazı Sorunlar

 • Doctorate Taşınmazlarda Kullanma Yararlanma Hakları

 • Postgraduate Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku Özel Hükümler

 • Undergraduate Miras Hukuku

 • Undergraduate Eşya Hukuku

 • Doctorate İrtifak Hakları

 • Postgraduate Kişiye Bağlı İrtifak Hakları ve Güncel Bazı Sorunlar

 • Doctorate Miras Ortaklığı - Hükümleri - Sona Ermesi

 • Postgraduate Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Eser Sahibinin Korunması

 • Undergraduate Eşya Hukuku II

 • Doctorate Barter Sistemi Hükümleri

 • Postgraduate Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Eser Sahibinin Korunması

 • Doctorate Taşınmaz Mülkiyetinin Hükümleri

 • Undergraduate Miras Hukuku II

 • Doctorate Taşınmaz Mülkiyetinin Hükümleri

 • Doctorate Miras Hukukunda Güncel Bazı Sorunlar-Çözüm Yolları

 • Undergraduate Miras Hukuku II

 • Undergraduate Eşya Hukuku II

 • Undergraduate Eşya Hukuku I

 • Undergraduate Eşya Hukuku II

 • Postgraduate Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Eser Sahibinin Korunması

 • Undergraduate Miras Hukuku

 • Postgraduate Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

 • Undergraduate Miras Hukuku I

 • Doctorate Taşınmazlarda Kullanma Yararlanma Hakları

 • Doctorate Taşınmaz Mülkiyetinin Hükümleri

 • Undergraduate Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

 • Postgraduate Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Göre Eser Sahibinin Korunması

 • Postgraduate Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

 • Doctorate Taşınmaz Hukuku

 • Undergraduate Eşya Hukuku

 • Undergraduate Miras Hukuku

 • Undergraduate Türkisches Schuldrecht, Allgemeiner Teil II

 • Undergraduate Türkisches Schuldrecht, Allgemeiner Teil I

 • Undergraduate Borçlar Hukuku Özel Hükümler

 • Doctorate Barter Sistemi II

 • Undergraduate Borçlar Hukuku Genel Hükümler

 • Undergraduate Medeni Hukuk

 • Doctorate Barter Sistemi I

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

 • Undergraduate Tüzel Kişiler

 • Undergraduate Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Medeni Hukuk

 • Undergraduate Temel Hukuk

 • Postgraduate Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

 • Postgraduate Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

 • Postgraduate Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

Advising Theses