Araştırma Alanları

  • Dağıtık Sistemler

  • Paralel Algoritmalar

  • Sayısal Algoritmalar

  • İşletim Sistemleri

  • Yazılımla Hesaplama

  • Fizik

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler