Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Sualtı Haberleşmede Çok Yolluluğun Bant Genişliği, Kapasite ve İletim Gücü Üzerindeki Etkisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.404-420, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Senaturk Akademisi Göğüs Sağlığı İzleme Uygulamasının Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.2, pp.124-131, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Simulation of Indoor Positioning System Based on Radio Frequency

IOSR Journal of Computer Engineering, vol.19, pp.13-18, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Imputation of Missing Data for Network Intrusion Detection

IOSR Journal of Computer Engineering, vol.19, pp.8-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalışanın İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Görüntü İşleme ile Yorgunluk Tespit ve Raporlama Sistemi Tasarımı

5th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies, Online, Turkey, 28 May 2022, pp.37

Petek Topolojisi Kullanılarak Geniş Kapalı Alanlara Konum Okuyucu Yerleştirme

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.802-809

An Interactive Turkish Sign Language Learning Game Using Leap Motion Controller

6th International Conference on Advanced Technology Sciences, 12 - 15 September 2017

A Smart Tracking Systems for Museums

6th World Conferance on Innovation and Computer Science, 12 - 14 May 2016

Indoor reduction of noise in RF signal with Kalman Filter

2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, Turkey, 16 - 19 May 2015 identifier identifier

Books & Book Chapters

SAĞLIKTA BULUT DEPOLAMA

in: Teletıp & Klinik Yapay Zeka, Bozbuğa Nilgün, Yakıncı Cengiz, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Kocaeli, pp.61-65, 2022