Prof.Dr.

HALUK KONAK


Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Eğitim Bilgileri

1988 - 1995

1988 - 1995

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği (Dr), Türkiye

1984 - 1986

1984 - 1986

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

1978 - 1982

1978 - 1982

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Harita Mühendisliği-Geomatik, Harita, Hata Teorisi, Harita Ağları, Ölçme Tekniği, Deformasyon Ölçmeleri, GPS-GNSS, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

2016 - 2020

2016 - 2020

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Gıda Ve Tarım Meslek Yüksekokulu

2011 - 2016

2011 - 2016

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2006 - 2011

2006 - 2011

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2005 - 2006

2005 - 2006

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Gıda Ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü

2001 - 2005

2001 - 2005

Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2001 - 2001

2001 - 2001

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

1996 - 2001

1996 - 2001

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

1995 - 1996

1995 - 1996

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

1988 - 1995

1988 - 1995

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2006 - 2013

2006 - 2013

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2006 - 2012

2006 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2006 - 2010

2006 - 2010

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

2005 - 2006

2005 - 2006

MYO Müdürü

Kocaeli Üniversitesi, Gıda Ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Ve Şehir Planlama

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Ocak 2006

Ocak 2006

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ

Uygulama Araştırma Merkezi - Müdürlük

Konak H. , Karademir A. , Yılmaz S. , İnce C. D. , Kurt O. , Ekinci Ö. , et al.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Evaluation of VLBI Observations with Sensitivity and Robustness Analyses

Küreç Nehbit P. , Heinkelmann R., Schuh H., Glaser S., Lunz S., Mammadaliyev N., et al.

MATHEMATICS, cilt.8, no.939, ss.1-15, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2009

2009

An Optimization Strategy for Water Distribution Networks

Ekinci Ö. , Konak H.

WATER RESOURCES MANAGEMENT, cilt.23, ss.169-185, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Optimization of GPS networks for landslide areas

TEKE K., YALÇINKAYA M., KONAK H.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.664-675, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

INTERPRETING DEFORMATION RESULTS OF GEODETIC NETWORK POINTS USING THE STRAIN MODELS BASED ON DIFFERENT ESTIMATION METHODS

Konak H. , Nehbit P. , Karaöz A., Cerit F.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, cilt.5, ss.49-59, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

THE GLOBAL AND LOCAL ROBUSTNESS ANALYSIS IN GEODETIC NETWORKS

Nehbit P. , Konak H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, cilt.5, ss.42-48, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2005

2005

Yaşamsal Altyapı Sistemlerinin İzlenmesi

KONAK H. , EKİNCİ Ö.

Kocaeli Mimarlar Odası, Mimarizm Dergisi,, cilt.2005, ss.122-125, 2005

2005

2005

Kentsel Planlama ve Kalkınma Projelerinde Ulusal Jeodezik Altyapının Önemi

KONAK H. , OZTURK E.

Kocaeli Mimarlar Odası, Mimarizm Dergisi, cilt.2005, ss.118-121, 2005

2005

2005

Su Dağıtım Şebekeleri İçin Minimum Yük Kayıplı Bir Optimizasyon Stratejisi

KONAK H. , EKİNCİ Ö. , ÖZTÜRK E.

hkm, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi,, ss.44, 2005

2001

2001

Bulanık Mantık ve Jeodezik Uygulamalarındaki Yeri

ASLAN D., KONAK H. , ÖZTÜRK E.

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi,, ss.4-14, 2001

1995

1995

Yer Merkezli Üç Boyutlu Yüzey Ağlarında Ağırlık Optimizasyonu

KONAK H.

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, ss.20-33, 1995

1995

1995

Bütünleşik Yüzey Ağı Ölçülerinin Değerlendirilmesi

ÖZTÜRK E., ATASOY V., KONAK H.

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi,, ss.14-22, 1995

1994

1994

Türkiye Yüzey Ağı Projesi Pilot Uygulaması

ATASOY V., ÖZTÜRK E., KONAK H.

Tapu ve Kadastro Dergisi,, ss.30-32, 1994

1993

1993

Ankara sayısal Harita Yapımı Projesindeki Jeodezik Çalışmalar

KONAK H. , ÖZTÜRK E., ATASOY V., KENDİRLİ C.

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, ss.47-54, 1993

1992

1992

Yüzey Ağlarının Dengelenmesi Sorunlarına Pratik Yaklaşımlar

KONAK H.

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, Ankara, ss.67-79, 1992

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Jeodezik Ağlarda Global ve Lokal Sağlamlık İrdelemeleri

KÜREÇ NEHBİT P. , KONAK H.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 April 2019, ss.1-9

2019

2019

Jeodezik Ağ Noktalarına İlişkin Deformasyon Sonuçlarının Farklı Kestirim Yöntemlerine Dayanan Gerinim Modelleriyle Yorumlanması

KONAK H. , KÜREÇ NEHBİT P. , Karaöz A., Cerit F.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 April 2019, ss.1-10

2017

2017

SENSITIVITY OPTIMIZATION AT THE DENSIFICATION GPS NETWORKS FOR MONITORING CRUSTAL MOVEMENTS

KONAK H. , Nehbit P. , İNCE C. D.

3rd International Scientific Conference on Geobalcanica, Skopje, Makedonya, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.9-16 identifier

2016

2016

SIKLAŞTIRMA TEMEL GPS AĞLARINDA GÜVENİRLİK VE ALGILAYABİLİRLİKOPTİMİZASYONU

KONAK H. , KÜREÇ NEHBİT P. , İNCE C. D.

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 19 - 21 October 2016

2013

2013

Doğrusal Hipotez Testleri ile Gerinim Analizi

KÜREÇ NEHBİT P. , KONAK H.

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013

2013

2013

Doğrusal Hipotez Testleri Ile Gerinim Analizi, Sözlü Sunum

KÜREÇ NEHBİT P. , KONAK H.

TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 May 2013, cilt.1, ss.1-8

2013

2013

Yerkabuğu Hareketleri için Multivaryat Düzenli GPS Ağlarında Deneysel Algılayabilirlik Analizleri: Kocaeli IZDOGAP GPS Ağı

KÜREÇ NEHBİT P. , KONAK H.

TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Prof. Dr. Ergün Öztürk Jeodezi Kolokyumu, Kocaeli, Türkiye, 15 March 2013, cilt.1, no.1, ss.1-8

2001

2001

Dengeleyici Fonksiyonların Belirlenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

KONAK H. , DİLAVER A., ÖZTÜRK E.

Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 September 2001, ss.50-63

2009

2009

The design and evaluation stages of local GPS networks for monitoring crustal movements

KURT O. , KONAK H. , İNCE C. D.

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Türkiye, 17 - 19 August 2009, ss.1-15

2007

2007

Analysis of Discontiniuties on Earth's Crustal Movements by Local Geoids Evalutaed Finite Elements"

ÇEPNİ M. S. , KONAK H. , KURT O.

International Earthquake Syposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Türkiye, 22 October 2007

2007

2007

Double Stage Semi Dynamic Polynomial Surface Fitting For Modelling The Local Geoid

KURT O. , ARSLAN O. , KONAK H.

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Türkiye, 22 - 26 October 2007, ss.265-274

2007

2007

Improving of Spatial Data Obtained Remote Sensing İmages for Monitoring of Earhquake Damages

İNCE C. D. , KONAK H. , ARSLAN O.

International Earthquake Syposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Türkiye, 22 October 2007, ss.526-536

2007

2007

Monitoring Of Crustal Movements By Using Kalman Filter

KURT O. , İNCE C. D. , KONAK H. , ÇEPNİ M. S.

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Türkiye, 22 - 26 October 2007, ss.275-285

2007

2007

Yapay Sinir Ağlarının Jeodezide Uygulamaları Üzerine Öneriler

ARSLAN O. , KURT O. , KONAK H.

TMMOB-HKMO, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 April 2007, ss.1-10

2007

2007

Yapay Sinir Ağlarının Jeodezide Uygulamaları Üzerine

ARSLAN O. , KURT O. , KONAK H.

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, X. Paralel Oturum: Jeodezi II, Ankara, Türkiye, 02 April 2007

2007

2007

Polinomsal Yükseklik Dönüşümü

Kurt O. , Arslan O. , Konak H.

11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, XIII. Paralel Oturum: Jeodezi III, , , , (2007), Ankara, Türkiye, 2 - 06 April 2007, ss.1

2005

2005

GPS Ağları İçin Bir Optimizasyon Stratejisi

KONAK H. , KURT O. , ÖZTÜRK E.

TMMOB, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 March - 01 April 2005, ss.460-474

2005

2005

Sayısallaştırma Modelleri ve Sayısallaştırılmış Harita Konum Bilgilerinin Güvenirliği

UZUN S., DİLAVER A., KONAK H.

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS’2005, KOÜ Yayın No 204, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 November 2005, ss.171-181

2005

2005

Uydu Görüntülerlinde Geometrik Düzeltme İşlemleri İçin Kullanılan Modellerin Sorgulanması

İNCE C. D. , KONAK H. , KAYA Ş., SAROĞLU E.

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS’2005 KOÜ Yayın no 204, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 November 2005, ss.651-659

2007

2007

Analysis of Discontinuities on Earth s Crust Movements By Local Geoids Evaluated Finite Elements

ÇEPNİ M. S. , KONAK H. , KURT O.

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Türkiye, 22 - 26 October 2007, ss.257-264

2005

2005

Monitoring Of Water Distribution Networks

EKİNCİ Ö. , KONAK H.

Technologies And Trends For Disaster, Ee-21c Programme,Session Ts-8:, Ohrid, Bulgaristan, 28 August - 01 September 2005

2005

2005

GPS Ağlarında En Uygun Gözlem Anlarının Planlanması

KURT O. , KONAK H. , ÖZTÜRK E.

TMMOB-HKMO, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 March - 01 April 2005, ss.1-7

2004

2004

Günümüzde Mühendislik Ağlarının Optimizasyonu Üzerine Öneriler

KONAK H. , KURT O. , ÖZTÜRK E.

TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı, Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Zonguldak, Türkiye, 14 - 16 October 2004, ss.9-14

2004

2004

Günümüzde Mühendislik Ağlarının Tasarımı Üzerine Öneriler

KONAK H. , KURT O. , ÖZTÜRK E.

TUJK 2004 Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Zonguldak, Türkiye, 14 - 16 October 2004, ss.1-16

2001

2001

Maden Sahalarında Kurulan Deformasyon Ağlarının İzlenmesi

ATASOY V., KONAK H. , ÖZTÜRK E.

TMMOB HKMO 8. Harita Kurultayı, Ankara, Türkiye, 19 - 23 March 2001, ss.44-54

1999

1999

Fuzzy Logic and Detection of Outliers

KONAK H. , DİLAVER A., ÖZTÜRK E.

hird Turkish - German Joint Geodetic Days, Towards a Digital Age, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 June 1999

1999

1999

GPS Ağlarında Duyarlık ve Güven Optimizasyonu

KURT O. , KONAK H. , ÖZTÜRK E.

TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 05 March 1999, ss.135-152

1999

1999

Maden Sahalarında Kurulan Deformasyon Ağlarının Optimizasyonu

KONAK H. , ATASOY V., ÖZTÜRK E.

TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 05 March 1999, ss.329-341

1999

1999

Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesi Sürecinde Fuzzy Logic Bulanık Mantık Yaklaşımı

KONAK H. , DİLAVER A., KURT O.

TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 03 March 1999, ss.213-227

1995

1995

Bütünleşik Olarak Değerlendirilen Yüzey Ağlarının Optimizasyonu

KONAK H.

Türk Haritacılığının 100. Yılı, TUJJB ve TUFUAB Kongreleri,Bildiriler Kitabı, Ankara, Cilt II, Türkiye, 1 - 05 May 1995, ss.259-267

1995

1995

GPS Ölçüleri ve Yersel Gözlemlerden Yararlanarak Bölgesel Yerkabuğu Deformasyonlarının İzlenmesi

ÖZTÜRK E., KONAK H. , ATASOY V.

Türk Haritacılığının 100. Yılı, TUJJB ve TUFUAB Kongreleri, Bildiriler Kitabı, Ankara, Cilt II, Ankara, Türkiye, 1 - 05 May 1995, ss.393-402

1993

1993

Türkiye Yüzey Ağı Projesi Uygulamalar Sorunlar Öneriler

ÖZTÜRK E., ATASOY V., KONAK H.

TMMOB HKMO IV. Harita Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 February 1993, ss.415-422

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Journal of Geodesy and Goinformation

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1982 - Devam Ediyor

1982 - Devam Ediyor

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2019

Nisan 2019

17. Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı 25-27 Nisan

Diğer Dergiler

Mayıs 2013

Mayıs 2013

14. Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı

Diğer Dergiler

Ocak 2011

Ocak 2011

International Journal of Physical Sciences www.academicjournals.org/IJPS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Scientific Research and Essays

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

ASCE Journal of Surveying Enginering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2010

Ekim 2010

5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim, Bilim Kurulu

Diğer Dergiler

Haziran 2010

Haziran 2010

2010, IWW2010 The Fifth International Symposium on Wavelets Applications to World Problems, June 7-8, Sempozyum, TURKEY

Diğer Dergiler

Ocak 2010

Ocak 2010

Journal of Surveying Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2003

Ocak 2003

Journal of Geodesy and Goinformation

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TUBİTAK 117Y155 Çok bandlı InSAR ve GNSS tekniği ile Doğu Marmara (İzmit Körfezi) düşey yönlü yer değiştirmelerin izlenmesi, zemin çökmeleri ile bina yoğunluğu ve sıvılaşma ilişkisinin araştırılması

2008 - 2014

2008 - 2014

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

KOU: ARGEPP08-70 İZGAZ Doğal Gaz Alt Yapısının Ulusal Jeodezik Ağlar ve Arazi Bilgi Sistemi ile İzlenmesi (İZDOGAP)

2005 - 2008

2005 - 2008

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

KOU BABP 2003/62 İzmit Mikrojeodezik Deformasyon Ağı,

2004 - 2008

2004 - 2008

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

KOU BABP 2003/64 Gölcük Mikrojeodezik Deformasyon Ağı, Eğitim-Öğretim amaçlı Proje

1992 - 1993

1992 - 1993

Diğer

HKMO-TKGM Türkiye Yüzey Ağı ProjesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

VI. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU, KOCAELİ 2019

Çalışma Grubu

Kocaeli-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25-27 Nisan 2019

Oturum Başkanı

Ankara-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik KURULTAYI, 25-27 Nisan

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

International Earthquake Syposium Kocaeli 2007

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu 2015

Oturum Başkanı

Kocaeli-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS’2005

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 7. Yaz KAmpı

Panelist

İzmir-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Oturum Başkanı

Ankara-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

Prof. Dr. Ergün Öztürk HKMO Jeodezi Kolokyumu

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK Jeodezi Kolokyumu

Oturum Başkanı

Kocaeli-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2007 - 2007

2007 - 2007

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2005 - 2005

2005 - 2005

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2001 - 2001

2001 - 2001

8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1999 - 1999

1999 - 1999

7. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1993 - 1993

1993 - 1993

5. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1991 - 1991

1991 - 1991

4. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 29

h-indeksi (WOS): 3

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu

MSB Harita Genel Müdürlüğü, Turkey

2005 - 2016

2005 - 2016

HKMO Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Turkey