Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2002 - Continues Journal of Geodesy and Goinformation

  Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 1982 - Continues TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

  Member

Scientific Refereeing

 • April 2019 17. Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı 25-27 Nisan

  Other Journals

 • May 2013 14. Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı

  Other Journals

 • January 2011 International Journal of Physical Sciences www.academicjournals.org/IJPS

  SCI Journal

 • January 2011 Scientific Research and Essays

  SCI Journal

 • January 2011 ASCE Journal of Surveying Enginering

  SCI Journal

 • October 2010 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 20-22 Ekim, Bilim Kurulu

  Other Journals

 • June 2010 2010, IWW2010 The Fifth International Symposium on Wavelets Applications to World Problems, June 7-8, Sempozyum, TURKEY

  Other journals

 • January 2010 Journal of Surveying Engineering

  SCI Journal

 • January 2003 Journal of Geodesy and Goinformation

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

 • 2018 - Continues TUBİTAK 117Y155 Çok bandlı InSAR ve GNSS tekniği ile Doğu Marmara (İzmit Körfezi) düşey yönlü yer değiştirmelerin izlenmesi, zemin çökmeleri ile bina yoğunluğu ve sıvılaşma ilişkisinin araştırılması

  Project Consultancy

  Kocaeli Üniversitesi, Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Turkey

 • 2008 - 2014 KOU: ARGEPP08-70 İZGAZ Doğal Gaz Alt Yapısının Ulusal Jeodezik Ağlar ve Arazi Bilgi Sistemi ile İzlenmesi (İZDOGAP)

  Project Consultancy

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2008 KOU BABP 2003/62 İzmit Mikrojeodezik Deformasyon Ağı,

  Project Consultancy

  Kocaeli Üniversitesi, Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2008 KOU BABP 2003/64 Gölcük Mikrojeodezik Deformasyon Ağı, Eğitim-Öğretim amaçlı Proje

  Project Consultancy

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1993 HKMO-TKGM Türkiye Yüzey Ağı Projesi

  Other

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 2005 - Continues Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu

  MSB Harita Genel Müdürlüğü, Turkey

 • 2005 - 2016 HKMO Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Turkey