Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Makromoleküller Kimyası

  • Organik Bileşiklerin Fotokimyası

  • Temel Bilimler