Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TETİS OKYANUS KABUĞUNUN YB-DS META-PLAJİYOGRANİTLERİNDEN GEÇ TRİYAS KRİSTALLENME YAŞLARI

Çukurova Üniversitesi 40 Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.140-141

TETİS OKYANUS KABUĞUNUN YB-DS META-PLAJİYOGRANİTLERİNDEN GEÇ TRİYAS KRİSTALLENME YAŞLARI

Çukurova Üniversitesi 40 Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 May 2017, ss.140-141

Refahiye Metamorfitleri’nin (Erzincan) Jeolojik Evrimi Ve Jeodinamik Önemleri

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2011, cilt.1, no.1, ss.220-221