Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2019 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları/Türk Din Musikisi Anabilimdalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE MERÂSİM MÛSİKÎSİ Creative Commons License

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2011 Yüksek Lisans

  BESTEKÂR TAHİR KARAGÖZ'ÜN HAYATI VE ESERLERİ HAKKINDA BİR ÇALIŞMA

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları/Türk Din Musikisi Anabilimdalı

Yabancı Diller

 • A1 Başlangıç İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2009Tashih-i Huruf Kursu Bitirme Belgesi

  Diğer , Pendik İhtisas Eğitim Merkezi

 • 2008Dini Musiki Kursu Bitirme Belgesi

  Diğer , Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı