Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akıllı Telefonların Uygulama İzinleri Üzerine Bir Farkındalık Çalışması

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.9, ss.153-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Cumhuriyeti nin Kuruluş Döneminde Kadro Dergisi nin İdeolojik Tasarımı

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.141-159, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis Of The Candidates Remarks on Twitter in 2014 Presidency Election in terms of Values

AJİT-e: Bilişim Teknolojileri Online Akademik Dergisi, cilt.6, ss.7-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Medya şirketlerinin finasmanı ve Finansman Yönetimi

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, ss.33-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güzelordu Gazetesi ve Erken Cumhuriyet Döneminde Kültürel Söylem

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Haberciliğin Değişen Pratikleri: Çoklu Ortam, Çoklu Yetenek , Çevrimiçi Gazetecilik

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2018

Akıllı Telefonların Uygulama İzinleri Üzerine Bir Farkındalık Çalışması

2. Uluslararası İletişim Bilimi Medya Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, ss.46-47

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AKP ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının İletilerinin Türk Basınında İncelenmesi

1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, cilt.1, ss.311-332

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AKP ile CHP istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarırnın İletilerinin Türk Basınında İncelenmesi

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMİ VE MEDYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, cilt.1, ss.311-332

Internet Usage Of University Students And Reliability Of Information Circulating On The Internet

16. Annual International American Society Of Business And Behavioral Sciences, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 16 Haziran 2013, cilt.1, ss.95-102

Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır

II. International Coference of New Media and Interactivity, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, cilt.1, ss.202

Kitap & Kitap Bölümleri

1946 dan Günümüze Medya ve Siyaset

BİLGİ TOPLUMUNDA SOSYAL MEDYANIN POLİTİKİŞLEVLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR, Tolga YAZICI, Editör, VOLGA, Kocaeli, ss.25-42, 2015

Türkiye de Spor ve Medya

Milliyetçilik Ekseninde Spor/Futbol ve Politika, Volkan Ekin, Editör, Köprü Yayınevi, İstanbul, ss.181-205, 2014

YENİ MEDYA ÜZERİNE VOL 2

Yeni İletişim Ortamları ve Yerel Yönetimlerde, Müge Demir, Editör, LİTERATÜRK, İstanbul, ss.243-270, 2014

ALTERNATİF MEDYA ALTERNATİF GAZETECİLİK

Alternatif Medya Olarak Bianet, Ömer Özer, Editör, LİTERATÜRK, Konya, ss.247-270, 2012