Prof.Dr.

İRFAN KAYA ÜLGER


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Eğitim Bilgileri

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Dr), Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), Türkiye

1983 - 1989

1983 - 1989

Lisans

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Avrupa Birliğinde Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşumu

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

1995

1995

Yüksek Lisans

Yugoslavya'nın Parçalanması

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2008 - 2018

2008 - 2018

Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2003 - 2008

2003 - 2008

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

1996 - 2002

1996 - 2002

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2015 - 2018

2015 - 2018

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2015 - 2018

2015 - 2018

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Avrupa Birliği Hukuk Düzeni

Lisans

Lisans

Din ve Toplum

Lisans

Lisans

Avrupa Bütünleşmesi

Doktora

Doktora

Dünya Azınlıkları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Azınlıklar

Lisans

Lisans

Avrupa Birliği Hukuku

Lisans

Lisans

Orta Asya Devletleri ve Toplumları

Lisans

Lisans

Avrupa Bütünleşmesi

Lisans

Lisans

Caucasian Politics

Doktora

Doktora

Dünya Azınlıkları

Lisans

Lisans

Avrupa Birliği Hukuku

Lisans

Lisans

Orta Asya Toplumları ve Devletleri

Doktora

Doktora

SOVYET SONRASI RUSYA

Lisans

Lisans

AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ

Lisans

Lisans

ORTA ASYA DEVLETLERİ VE TOPLUMLARI

Lisans

Lisans

AB HUKUKU

Doktora

Doktora

DÜNYA AZINLIKLARI

Lisans

Lisans

TURKİYE AB İLİŞKİLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SOĞUK SAVAŞ SONRASI BALKAN GELİŞMELERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AB ORGANLARI VE KARAR ALMA

Lisans

Lisans

DİN VE TOPLUM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS SORUNU

Doktora

Doktora

ENTEGRASYON TEORİLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AZINLIKLAR

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AB GENİŞLEMESİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE METODOLOJİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AB SÜRECİNDE İDARİ REFORMLAR

Doktora

Doktora

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİ SORUNU

Lisans

Lisans

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRKİYE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

The European Union's Role in Turkey's Social Transformation

ÜLGER İ. K.

BILIG, sa.78, ss.73-93, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Batı Balkanlarda Barış ve İstikrarın Tesisinde AB’xxnin Rolü

ÜLGER İ. K.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.5, ss.43-59, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Behind the Great Wall: Identification of the China’s Ethnic Minorities- the State’s Assimilation Process

HAMMOURA J., ÜLGER İ. K.

E Journal of Law, cilt.4, sa.1, ss.15-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Batı Avrupa’da İslamofobi Neden Güçlendi?

ÜLGER İ. K. , Aydıner E. F.

Turansam, cilt.10, sa.38, ss.144-156, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Islamophobia in France, from Racism to New Populism

ÜLGER İ. K. , Benitez M.

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.50-66, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Conflict of Transnistria

ÜLGER İ. K. , Oprea L.

e_Journal of Law, cilt.3, sa.1, ss.1-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kosova nın Bağımsızlığının Self Determinasyon Çerçevesinde Analizi

ÜLGER İ. K.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü KOSBED, cilt.2016, sa.31, ss.39-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Müslüman Kardeşler Teşkilatı İdeolojisi ve Mısır Siyaseti Üzerindeki Etkileri

ÜLGER İ. K.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.131-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Balkanların Batı Sistemine Dahil Olması

ÜLGER İ. K.

Yeni Türkiye, cilt.21, sa.68, ss.5709-5725, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Avrupa Birliğinde Fetret Devri ve Gelecek Senaryoları

ÜLGER İ. K.

Bilge Strateji, cilt.6, sa.11, ss.107-131, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Book Review After Yugoslavia Identities and Politics Within the Successor States

ÜLGER İ. K.

Insight Turkey, cilt.15, sa.2, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Çatışmaların Önlenmesi ve Barışın Korunmasında AB’xxnin Rolü

ÜLGER İ. K.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.437-453, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Taliban: Afganistan’da Pax Amaricana’xxnın İslamcı Militanı

ÜLGER İ. K.

Avrasya Dosyası, cilt.4, ss.94-104, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Sırplara Göre Kosova Sorunu”, İrfan Kaya Ülger , Avrasya Dosyası, Cilt:4, Sayı:1, s.162-164, (1998)

ÜLGER İ. K.

Avrasya Dosyası, cilt.4, sa.1, ss.162-174, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Maastriciht Antlaşması AB Bakanlar Konseyi’xxni Nasıl Etkiledi

ÜLGER İ. K.

Gazi Üniv. İİBF Dergisi, cilt.12, ss.319-334, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Sırbistan’da ”Etnik” Milliyetçilik

ÜLGER İ. K.

Avrasya Dosyası, cilt.3, sa.3, ss.43-52, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Yugoslavya’nın Parçalanmasında Uluslarararası Toplumun Rolü

ÜLGER İ. K.

Türkiye Günlüğü, sa.36, ss.162180, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1994

1994

Golan Tepeleri Sorunu

ÜLGER İ. K.

Avrasya Dosyası, cilt.1, sa.3, ss.125-134, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

İngilterede AB Kuşkuculuğunun Kökenleri

ÜLGER İ. K. , Üstün Ö.

İkinci Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.433-444

2019

2019

Batı Balkanlarda Barış ve İstikrarın Tesisinde AB’xxnin Rolü

ÜLGER İ. K.

International Marmara Social SciencesCongress (Autumn 2019), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.302-311

2019

2019

Aktau Hazar Denizinin Statüsü Sözleşmesi: Arka Planı ve Temel Hükümleri

ÜLGER İ. K. , erol m.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2019, ss.850-864

2018

2018

Geri Kabul Anlaşması Türkiye-AB İlişkilerini Nasıl Etkiledi?

ÜLGER İ. K.

Göç Mülteciler ve İnsanlık Konulu Kartepe Zirvesi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

2018

2018

BREXIT, Avrupa Birliğini Nasıl Etkiler?

ÜLGER İ. K.

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018

2018

2018

Rusya Federasyonunda Yaşayan Müslüman Azınlıkların Sorunları

ÜLGER İ. K.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.1456-1464

2018

2018

National and Ethnic Minorities in Poland

ÜLGER İ. K.

”3rd InternationalAcademic Conference on Economics, Business and Social Sciences”, Tbilisi, Gürcistan, 21 - 23 Aralık 2018

2017

2017

Trump Doctrine: The US Project of Shaping the Global Order is on the Stage Again.

ÜLGER İ. K.

“7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN AND SOCIAL SCIENCES”, Barcelona, İspanya, 21 Aralık 2017 - 22 Ocak 2018, ss.77

2017

2017

15 Temmuz un Ardından Türkiye AB İlişkileri

ÜLGER İ. K. , Özdemir Ç.

Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

2017

2017

Devletler Hukukuna Göre Kudüs’ün Statüsü

ÜLGER İ. K.

Filistin Sorunu ve Türkiye Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2017, ss.75-84

2017

2017

AB Normatif Gücünün Sırp Milliyetçiliği Üzerindeki Etkileri

ÜLGER İ. K. , Özdemir Ç.

Second Mediterranean International Congress on Social Sciences, Ohrid, Makedonya, 10 - 13 Ekim 2017, ss.35

2015

2015

Türkiye AB İlişkilerinde Son Gelişmeler

ÜLGER İ. K.

1. Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2015

2014

2014

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütünün Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkısı

ÜLGER İ. K.

Uluslararası Güvenlik Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 Ocak 2014

2013

2013

Türkiye nin Yapısal Değişiminde AB nin Rolü

ÜLGER İ. K.

Uluslararası Cumhuriyetin 90. Yıl Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2013

2013

2013

Balkanlarda Barış ve Güvenliğin Tesisinde AB nin Rolü

ÜLGER İ. K.

Uluslararası Güvenlik Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 Ekim - 09 Ocak 2013, cilt.1, ss.119-134

2012

2012

Kafkasya da Azınlık Sorunları

ÜLGER İ. K.

Uluslararası Kafkasya Kongresi, 26 - 27 Nisan 2012, ss.645-657

2012

2012

Türkiye ABD ve Ortadoğu Görüş Ayrılıkları Derinleşir mi

ÜLGER İ. K.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Üzerine 3. Uluslararası Mavi Karedeniz Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2012, ss.283-293

2011

2011

Suriye Baas Partisi İdeolojisi

ÜLGER İ. K.

Uluslararası Ortadoğu Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2011, cilt.2, ss.26-37

2011

2011

Self Determinasyonun Sınırları Kosova Örneği

ÜLGER İ. K.

Uluslararası Balkan Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2011, ss.564-571

2007

2007

Rusya Azınlıkları

ÜLGER İ. K.

38 ICANAS- Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, ss.1399-1416

2011

2011

Muslims in the Post Soviet Russia

ÜLGER İ. K.

International Interinstitutional Scientific Conference: Russia and Modern World., Moskva, Rusya, 21 - 23 Nisan 2011

2010

2010

CFSP in the Lisbon Treaty

ÜLGER İ. K.

Europa After the Lisbon Treaty, ÜSKÜP, Makedonya, 20 - 21 Mayıs 2010

2009

2009

Yugoslavya nın Parçalanmasında Anavatan Kosova Efsaneninin Rolü

ÜLGER İ. K.

Arşiv Belgeerinde Kosova ve Osmanlı Devleti Konferansı, Prishtina, Sırbistan, 14 - 16 Nisan 2009, ss.119-144

2009

2009

Muslims in Greece

ÜLGER İ. K.

International Conference on the Southeast European Minorities, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 17 - 19 Nisan 2009

2009

2009

Turkey s Role in the European Integration

ÜLGER İ. K.

International Conference on Central Eurasian Studies: Past, Present and Future, 17 - 19 Mart 2009

2008

2008

Orta Asya da Radikalizm Tehdidi Gerçek mi Efsane mi

ÜLGER İ. K.

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Bishkek, Kırgızistan, 22 - 24 Ekim 2008

2007

2007

The Contribution of Turkey s EU Membership onThe European Peace and Stability

ÜLGER İ. K.

5th EUPRA General Conference, Sakarya, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Current Problems and the Future Scenario in the EU

ÜLGER İ. K.

Future of the European Integration- A Faulure or Success Future Expectations, Altug Günar ve Burak Darıcı, Editör, Peterlang, Berlin, ss.19-39, 2020

2019

2019

İslam İşbirliği Teşkilatının Filistin Politikası

ÜLGER İ. K.

Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Filistin Politikası, Pınar Özden Çankara, Yavuz Çankara, Editör, EfeAkademi, İstanbul, ss.657-690, 2019

2019

2019

Almanya Rusya İlişkileri

ÜLGER İ. K.

Dünya Siyasetinde Almanya, İsmail Ermagan, Hüseyin Bağcı, Burak Gümüş, Editör, Nobel, Ankara, ss.235-239, 2019

2017

2017

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Büyük Stratejisinin Kapsam ve Sınırları

ÜLGER İ. K.

Küresel ve Büyük Güçlerin Stratejileri., Cengiz Dinç- Bülent Akkuş, Editör, Orion, Ankara, ss.121-145, 2017

2016

2016

Yugoslavya Neden Parçalandı

ÜLGER İ. K.

Umuttepe, Kocaeli, 2016

2016

2016

Arap Baharının Ardından Türkiye Mısır İlişkileri

ÜLGER İ. K.

Türkiye nin Çatışma Bölgelerine Yönelik Dış Politikasının Analizi, Ertan Efegil, Editör, Gündoğan, İstanbul, ss.153-173, 2016

2015

2015

Avrupa Birliği Rehberi

ÜLGER İ. K.

Umuttepe, Kocaeli, 2015

2015

2015

Rusya'da Din Devlet İlişkileri

ÜLGER İ. K.

Putin in Ülkesi, İrfan Kaya Ülger, Editör, Seçkin, Ankara, ss.173-189, 2015

2009

2009

Ege Sorunları

ÜLGER İ. K.

Derin, İstanbul, 2009

2004

2004

Balkan Gelişmeleri ve Türkiye. 1990’xxlı Yıllar

ÜLGER İ. K.

21’xxnci Yüzyıl Eşiğinde Türk Dış Politikası, İdris Bal, Editör, alfa, Ankara, ss.46-67, 2004

2003

2003

Türk Liderlerin AB Vizyonu

ÜLGER İ. K.

Sinemis, Ankara, 2003

2003

2003

Avrupa Birliği El Kitabı

ÜLGER İ. K.

Seçkin, Ankara, 2003

2002

2002

Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme

ÜLGER İ. K.

Gündoğan, İstanbul, 2002


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1