Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Göçmen Kaçakçılığı Sırasında Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmaların Suçların İçtimaı Prensiplerince İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 Aralık 2018, ss.484-490