Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Halkevleri ve Halk Kültürünün Korunması Üzerine Bir İnceleme

Atlas Journal, cilt.4, ss.368-375, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Ermenilerinde Doğum Sonrası Ritüelleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi/ Journal Of The Human and Social Sciences Researches, cilt.6, sa.3, ss.1413-1425, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Üniversitelerde Yeni Dönem Halk Bilimi Çalışmaları

Journal Of The International Scientific Researches, cilt.2, ss.313-319, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE FUTBOL TARAFTAR OLGUSU ve BEŞİKTAŞ ÇARŞI GRUBU

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, ss.382-390, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNİN JOSEPH CAMPBELL INMONOMİTOS AŞAMALARIYLA İNCELENMESİ

the journal of academic social science studies, ss.419-428, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent İmgesinin Kültür Ekonomisine Dönüşüm Örneği İzmit ve Pişmaniye

International Journal Of Academic Value Studies, cilt.2, ss.24-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Edebiyatı Anlatı Türlerinin Uygulamalı Halkbilimi Bağlamında Türk Sinemasındaki İzdüşümleri

Turkish Studies, cilt.11, sa.4, ss.1001-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye ve Korumaya Yönelik Bir İnceleme

I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 13 Eylül 2018, cilt.1, ss.461-469

Somut Olmayan Kültürel Miiras Listelerinde Türkiye ve Korumaya Yönelik Bir İnceleme

I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2018

Didem Madak Şiirlerinde Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir İnceleme

Humboldt Üniversitesi/Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 18 Mayıs 2017, ss.153-154

Halkevleri ve Halk Kültürünün Korunması Üzerine Bir İnceleme

Dmitri Yavoronitski II. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, KİEV, Ukrayna, 26 - 29 Nisan 2018, ss.20-21

Didem Madak Şiirlerinde Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir İnceleöe

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.45

Türkiye’deki Üniversitelerde Yeni Dönem Türk Halk Bilimi Çalışmaları

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri , IBAD, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2013 - 23 Nisan 2017, ss.45-46

Bir Dramın Türkü ve Sinema Filmi Hali: Bodrum Hakimi

III. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2016, ss.468-474

Aşık Garip Hikayesinin Joseph Campbell ın Monomitos Aşamalarıyla İncelenmesi

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı, İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.238

Kent İmgesinin Kültür Ekonomisine Dönüşüm Örneği İzmit ve Pişmaniye

II. Uluslararası Çinden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2016, ss.265-269