Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2006 - 2010 Doktora

    Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2014 Doktora

    suverel kevakip minyatürlerinin ikonografik incelenmesi

    Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü