General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası Ilişkiler
Research Areas: EU Politics and İnternational Relations, Eurepean Union, Turco-European Union Relations, Europan Integration

Metrics

Publication

6
UN Sustainable Development Goals