Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2007 Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2002 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1998 Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  DEĞİŞKEN KATSAYILI FOURİER SERİLERİYLE PARABOLİK DENKLEMLER İÇİN DEVİRLİ SINIR KOŞULLU KARIŞIK PROBLEMİN ANALİZİ

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı

 • 2002 Yüksek Lisans

  GECİKMELİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE KARARLILIK TEORİSİ

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı