General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Uluslararası Hukuk

Metrics

Publication

24
UN Sustainable Development Goals