General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler, Uluslararası Hukuk

Metrics

Publication

24
UN Sustainable Development Goals