Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bir İ’câz Delili Olarak Kur’an Hukuku

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.364-371, 2017 (Other Refereed National Journals)

Muhammet Yılmaz, Muhammet Ebu Zehre ve Tefsiri

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.292-296, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ABDÜLBÂSIT B. HALÎL B. ŞÂHİN EL-MALATÎ VE “EZ-ZEHRU’L-MAKTÛF FÎ MEHÂRİCİ’L- HURÛF” İSİMLİ TECVİD RİSALESİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.6, pp.289-308, 2017 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Âlimi Saçaklızâde ve Risâle Fi l Âyâti l Müteşâbihât İsimli Risâlesi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.163-173, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Birgi Ulucamii ve İç Mekan Kitabelerindeki Hadis VarlığıBildiriler Kitabı I. Cilt

Uluslararası Cami Sempozyumu-Sosyo Kültürel Açıdan, Malatya, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.661-675

Bedreddin Simavi: Tire ve Kura-ı Kerim Tefsiri

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, Tire, Turkey, 7 - 08 May 2018, vol.2, pp.11-18

Zeynüddîn Abdülbâsıt b. Halîl b. Şâhin el-Malatî’nin Kur’an ve Tefsir Anlayışı

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.61

İMAM MÂTURÎDÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR’IN MÜTEŞÂBİH AYETLERİ YORUM YÖNTEMİ

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.76

“Osmanlı Siyaset ve İlimAdamı Ahmed Cevdet Paşa’nın Kur’an ve Tefsir Anlayışı”

“Tanzimat’xxtan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşme sürecinde Kur’xxan ve Tefsir Çalışmaları”, İstanbul, Turkey, 4 - 08 July 2012

Books & Book Chapters

İmâm Mâturîdî ve Kâdî Abdülcebbâr’ın Müteşâbih Ayetleri Yorum Yöntemi

in: İSLAM VE YORUM, , Editor, MALATYA İLAHİYAT VAKFI, Malatya, pp.329-338, 2017