Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANADOLU İRFAN GELENEĞİNİN ÖNEMLİ SİMASI ÂŞIK PAŞA'NIN ESERİ GARİBNÂME'DE KUR’ÂN'DAN YANSIMALAR

HORASAN’DAN ANADOLU’YA İRFAN GELENEĞİMİZ VE ELVAN ÇELEBİ, Çorum, Turkey, 02 October 2020, pp.389-396

Birgi Ulucamii ve İç Mekan Kitabelerindeki Hadis VarlığıBildiriler Kitabı I. Cilt

Uluslararası Cami Sempozyumu-Sosyo Kültürel Açıdan, Malatya, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.661-675

Bedreddin Simavi: Tire ve Kura-ı Kerim Tefsiri

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, Tire, Turkey, 7 - 08 May 2018, vol.2, pp.11-18

Birgi Ulucamii ve İç Mekân Kitâbelerindeki Hadis Varlığı

Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan) Bildiriler Kitabı, 08-09 Ekim 2018, Malatya, 2018, Malatya, Turkey, 08 October 2018, vol.2, pp.649-663

Zeynüddîn Abdülbâsıt b. Halîl b. Şâhin el-Malatî’nin Kur’an ve Tefsir Anlayışı

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.61

İMAM MÂTURÎDÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR’IN MÜTEŞÂBİH AYETLERİ YORUM YÖNTEMİ

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.76

“Osmanlı Siyaset ve İlimAdamı Ahmed Cevdet Paşa’nın Kur’an ve Tefsir Anlayışı”

“Tanzimat’xxtan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşme sürecinde Kur’xxan ve Tefsir Çalışmaları”, İstanbul, Turkey, 4 - 08 July 2012

Books & Book Chapters

MÂTURÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN’INDA MUHAMMED B. SÂİB ELKELBÎ’YE ATFEDİLEN TEFSİR VERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: Vakıf İnsan Sabri ÖZPALA’YA ARMAĞAN, BEDREDDİN ÇETİNER, Editor, İSLAMİ ARAŞTIRMALAR VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.341-377, 2024

A‘MEŞ VE KIRAATİNİN ÖZELLİKLERİ

in: On Dört Kıraat İmamı ve Kıraatlerinin Özellikleri, GÖKDEMİR, Ahmet, Editor, İLAHİYAT YAYINLARI, Ankara, pp.333-350, 2023

Kur’an Okuma ve Tecvid-II

İNUZEM (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM)- İLİTAM Ders Kitapları, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2019

Kur’an Okuma ve Tecvid-IV

İNUZEM (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM)- İLİTAM Ders Kitapları, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2019

Kur’an Okuma ve Tecvid-III

İNUZEM (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM)- İLİTAM Ders Kitapları, İnönü Üniversitesi Yayınları,, Malatya, 2018

Kur’an Okuma ve Tecvid-I

İNUZEM (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM)- İLİTAM Ders Kitapları, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2018

İmâm Mâturîdî ve Kâdî Abdülcebbâr’ın Müteşâbih Ayetleri Yorum Yöntemi

in: İSLAM VE YORUM, , Editor, MALATYA İLAHİYAT VAKFI, Malatya, pp.329-338, 2017

OSMANLI TEFSİR LİTERATÜRÜNDE HURUFİLİK İZLERİ-BEYAZID HALİFE ÖRNEĞİ

in: OSMANLI TOPLUMUNDA KURAN KÜLTÜRÜ VE TEFSİR ÇALIŞMALARI II, BİLAL GÖKKIR,NECDET YILMAZ,MUHAMMED ABAY, ÖMER KARA,NECMETTİİN GÖKKIR, Editor, İLİM YAYMA VAKFI KURAN VE TEFSİR AKADEMİSİ, İstanbul, pp.167-182, 2013 Creative Commons License

Metrics

Publication

23

Open Access

5