Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir İ’câz Delili Olarak Kur’an Hukuku

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.364-371, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammet Yılmaz, Muhammet Ebu Zehre ve Tefsiri

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.292-296, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ABDÜLBÂSIT B. HALÎL B. ŞÂHİN EL-MALATÎ VE “EZ-ZEHRU’L-MAKTÛF FÎ MEHÂRİCİ’L- HURÛF” İSİMLİ TECVİD RİSALESİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.289-308, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Âlimi Saçaklızâde ve Risâle Fi l Âyâti l Müteşâbihât İsimli Risâlesi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.163-173, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Birgi Ulucamii ve İç Mekan Kitabelerindeki Hadis VarlığıBildiriler Kitabı I. Cilt

Uluslararası Cami Sempozyumu-Sosyo Kültürel Açıdan, Malatya, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018, ss.661-675

Bedreddin Simavi: Tire ve Kura-ı Kerim Tefsiri

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, Tire, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2018, cilt.2, ss.11-18

Zeynüddîn Abdülbâsıt b. Halîl b. Şâhin el-Malatî’nin Kur’an ve Tefsir Anlayışı

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MALATYALI İLİM VE FİKİR İNSANLARI SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2017, ss.61

İMAM MÂTURÎDÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR’IN MÜTEŞÂBİH AYETLERİ YORUM YÖNTEMİ

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.76

“Osmanlı Siyaset ve İlimAdamı Ahmed Cevdet Paşa’nın Kur’an ve Tefsir Anlayışı”

“Tanzimat’xxtan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşme sürecinde Kur’xxan ve Tefsir Çalışmaları”, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Temmuz 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

İmâm Mâturîdî ve Kâdî Abdülcebbâr’ın Müteşâbih Ayetleri Yorum Yöntemi

İSLAM VE YORUM, , Editör, MALATYA İLAHİYAT VAKFI, Malatya, ss.329-338, 2017