Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETERMINATION OF SOIL PARAMETERS FOR TURKISH NATIONAL STRONG-GROUND MOTION STATIONS

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 October 2017

Seismic Site Characterization Of The Marmara Region Using Masw, Remi And Microtremor Methods

9th Congress of the Balkan Geophysical Society (BGS 2017), Antalya, Turkey, Türkiye, 5 - 09 November 2017