Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Limited Şirket Genel Kurulunda Yetersayılar

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.343-383, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Uygulanan Yetersayılar ve Bazı Değerlendirmeler

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.71-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Adi İş/ Ticari İş/ Tüketici İşlemi Ayırmı ve Bu Ayırımın Önemi”

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk Araştırmaları Dergisi, I. Cilt, Yıl 2016, Cilt: 22, Sayı: 3, cilt.22, ss.395-437, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Limited Ortaklıkta Esas Sermaye Payının Rehni

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.59-89, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Ticari Defter Tutma Yükümlülüğü ve Defterlerin İspat Gücü

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.15-32, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Haksız Rekabet TTK 54 63

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.101-123, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Limited Ortaklıklarda Meydana Getirdiği Temel Değişiklikler

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.229-249, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çekte Kabul Yasağı ve Sonuçları

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.121-143, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anonim Ortaklık Kuruluş Sistemleri ve TTK 273 Değişikliği

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ss.393-415, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri