Education Information

Education Information

 • 2013 - 2016 Doctorate

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1982 - 1987 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Yapısal eşitlik modelinin imalat işletmelerinde enerji verimliliğinin incelenmesi amacıyla kullanılması

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  Çocuklara yönelik reklamlarda reklam etkinliğinin ölçülmesi

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü