Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İşletmelerde Kredi Derecelendirme Borsa İstanbul Bilişim Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, ss.106-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Affects of 2008 Financial Crisis on Corporates Credit Ratings An Application with Analitical Hierarchy Process

International Conference of Political Economy Crisis & Development, Konya, Türkiye, 16 Eylül 2010, ss.1-31