Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hipoterapide kullanılan atların davranışsal özelliklerinin değerlendirilmesi

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018

Hippoterapi Uygulamasında Her Yönden Atın Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı II.Ulusal Hippoterapi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 August 2017