Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hipoterapide kullanılan atların davranışsal özelliklerinin değerlendirilmesi

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018

Hippoterapi Uygulamasında Her Yönden Atın Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı II.Ulusal Hippoterapi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2017